Track & Race Sportügynökség Kft. - A sportrendezvény partner

Az MLSZ újabb közleményt adott ki a történelmi jelkép kapcsán

Ahogyan arról beszámoltunk, az MLSZ a keddi napon arról adott tájékoztatást a szurkolók szabadon vihetik be a magyar válogatott mérkőzéseire a történelmi Magyarországot ábrázoló drapériákat, azonban a románok szerint erről szó sincs

Az mlsz.hu az alábbi közleményt tette közzé, melyben ismét megerősítette, hogy a jelképek a következő két mérkőzésen alkalmazhatóak, amennyiben nem politikai üzenetre hasznáják fel őket:

“Az MLSZ korábban – Csányi Sándor elnök ígéretének megfelelően – tisztázó kérdést tett fel az ügyben érdekelt nemzetközi szervezeteknek. Az UEFA és a FARE írásos állásfoglalását értékelve és a helyzetet mérlegelve az MLSZ azt a döntést hozta, hogy az egyértelmű vagy rejtett szövegek és szimbólumok nélküli történelmi Magyarország térkép megalapozottan nem képezi fegyelmi eljárás tárgyát, ezért engedélyezi a szövetség feltételeinek megfelelő drapéria bevitelét.

A fentebb írtakról az MLSZ március 20-án részletes és pontos tájékoztatást adott: azonban sajnálatosan a helyzetet néhány esetben félreértették, félremagyarázták. A sajtóban megjelent bizonytalanságok és félreértések miatt tartjuk fontosnak megismételni, megerősíteni és rövid magyarázattal kiegészíteni a korábbi közleményünket.

Megismételjük tehát, hogy az MLSZ döntéséről van szó, azaz nem állítottuk és most sem állítjuk, hogy az UEFA engedélyezte, vagy konkrétan tiltotta a drapéria bevitelét. Kijelentettük és most is kijelentjük, hogy mindkét szervezet (és az MLSZ is) továbbra is elítéli a diszkrimináció minden formáját és harcolni fog a rasszista, kirekesztő vagy politikai üzenetekkel szemben. Ugyanakkor az MLSZ a két szervezet írásos nyilatkozata ismeretében úgy ítéli meg, hogy a szövetség álláspontját a szervezetek érdemben nem vitatták és nem cáfolták, ezért a szövetség az általa előírt feltételeknek megfelelő drapériát beengedi a stadionba a következő két mérkőzésre, azzal a meggyőződéssel, hogy a fegyelmi vétséget eredményező egyértelmű vagy rejtett üzenetek kizárása esetén nem lesz megalapozott fegyelmi eljárás a kizárólag a térképet ábrázoló drapériák kihelyezésével kapcsolatosan.

Úgy gondoljuk, hogy a fentiek egyértelműek, megalapozottak és szabálykövetőek, és a FARE, az UEFA és az MLSZ is megfelelő körültekintéssel állt hozzá a kérdéshez. Ismereteink szerint egyedül a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) értelmezte saját szemszögéből egyoldalúan és vélhetően korlátozott információk birtokában a tényeket, és támadta meg indokolatlanul az MLSZ döntését. Az MLSZ a maga oldaláról a román szövetséggel való együttműködését korrektnek tekinti, és a jövőben is törekszünk a jó viszony megőrzésére, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kérdésbe való beavatkozása illetéktelen és megalapozatlan. Éppen ezért levélben tájékoztattuk a társszervezetet, hogy jelen esetben nem a román szövetség kompetenciájába tartozik az MLSZ által meghozott döntés megítélése és kommunikációja.

Végezetül megerősítjük: az MLSZ a két nemzetközi szervezet megfontolt és körültekintő nyilatkozatát értékelve, saját hatáskörben hozta meg a felelős döntést, amellyel a számos országban élő több százezres magyar szurkolói közösség egysége előtti tiszteletet kívánja kifejezni: a rasszizmussal, kirekesztő magatartással nem vádolható drapériákat beengedjük a stadionba.”

Idézet a FARE MLSZ-hez eljuttatott leveléből, melyben a szervezet vezetője egyértelműen megerősíti a magyar álláspontot: a történelmi Magyarország térkép önmagában nem diszkriminatív szimbólum:

“A Nagy-Magyarország-térkép molinókon való megjelenése önmagában nem számít diszkriminatív cselekedetnek, amelyről a FARE jelentést tehetne a labdarúgást irányító nemzetközi szerveknek – a FIFA-nak és az UEFA-nak.”

“Azonban a szóban forgó jelkép egyéb szimbólumok, rigmusok és viselkedés kontextusában való megjelenése már jelentéshez vezethet. Ez főképp azokra az esetekre vonatkozik, amikor az egyéb szimbólumok (vagy rigmusok és szurkolói viselkedés) idegengyűlölőnek vagy ultranacionalistának minősíthetők, mivel a céljuk az lehet, hogy megkérdőjelezzék Magyarország szomszédainak nemzetközileg elismert határait, vagy mert ezek a szimbólumok és rigmusok szélsőjobboldali csoportokhoz és a gyűlölet jelképeihez köthetőek.”

Idézet az UEFA főtitkárának MLSZ-hez címzett hétfői leveléből, melyben megerősíti, hogy a szervezet diszkrimináció ügyében büntetés nélkül lezárta az MLSZ-szel szembeni, a molinó kihelyezése miatt indított fegyelmi eljárást a kérdésben a magyar–olasz mérkőzés után, egyfajta precedenst teremtve:

“Ebben a tekintetben figyelembe vesszük, hogy hivatkoztak az UEFA Etikai és Fegyelmi Testületének (CEDB) 2022. november másodikai döntésére, amelyben lezártuk az Önök szövetsége ellen indított eljárást az UEFA Fegyelmi Szabályzatának 14. cikkelyének megsértésének ügyében, miután egy, a korábbiakban leírt molinó jelent meg a 2022. szeptember 22-ei Magyarország–Olaszország UEFA Nemzetek Ligája-mérkőzésen.”